2006. Dozynki Celebration, Philadelphia, PA
Return to pictures